Privacyverklaring 

Wij zijn Grip op je mind. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). 

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken. 

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.gripopjemind.nl (de Website) en op de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving). 

Jonger dan 16 jaar
Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website, App en Diensten te gebruiken.
 

Verwerking van Persoonsgegevens
Om aan jou onze Website, App en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw Persoonsgegevens?
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan. 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?
Als je gebruik maakt van onze Website, Apps en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben. 

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. 

Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen:
 – voor de uitvoering van de overeenkomst met jou;
 – om te voldoen aan een wettelijke plicht;
 – voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen;
 – als jij daarvoor toestemming hebt gegeven;
 – als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt. 

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken. 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt. 

 | (Persoons)gegevens | Doeleinde(n) | Grondslag

 | Contactgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– IP-adres
– KvK-nummer
– BTW nummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Gegevens over uw activiteiten op onze website. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk). Internetbrowser en apparaat type.

| Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan jou

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

| Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Gerechtvaardigd belang
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijk voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon

| Betaalgegevens:
– Betaalgegevens van de partij die betaalt
– De facturen
– Een overzicht van aankopen van de Diensten

| Wij gebruiken deze gegevens om:
– Facturen te versturen
– De financiële administratie bij te houden

| Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Wettelijke plicht

| Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– Interesses
– De aankopen van de Diensten

| Wij gebruiken deze gegevens:
– Voor marketing en promotiedoeleinden
– Om jou aanbiedingen te kunnen doen
– Om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen.
Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates

| Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Wettelijke plicht

| Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten:
– Correspondentie of chatgesprekken met jou
– Jouw vragen over de Diensten
– Resultaten
– Locatiegegevens
– IP-adres

| We gebruiken deze gegevens om:
– Jou een optimale service te kunnen leveren
– De overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren

| Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Wettelijke plicht

| Overige gegevens:
– Foto
– Geslacht
– Geboortedatum

| We gebruiken deze gegevens om:
– Onze Diensten aan je te kunnen optimaliseren

| Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Wettelijke plicht


Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens?
Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:
We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via onze website of via de telefoon contact zoekt. 


Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:
Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) Persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, zoals AOV verzekeraars, het UWV, bedrijfsartsen en huisartsen.


Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?
In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 


Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?
We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
 
– Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
– Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;
– De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben;
– Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor.
Encryptie van data. Pseudonimiseren van data. Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel. Purpose-bound toegangsbeperkingen. Controle van erkende autorisaties.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?
Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen. 


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent. 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. 

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. 


Wijzigingen Privacy Policy
Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website en in onze App plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. 


Jouw rechten
Je hebt de volgende rechten:
– je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
– je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
– je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
– je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
– je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
– je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Contact
Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
 
Grip op je mind
Parklaan 58
2132 BP Hoofddorp
KvK: 90857240
[email protected]